”Idén med kooperation är genial”
Kooperation bygger på gemensamt ägande och delat inflytande och ansvar. Det är ett suveränt sätt att äga, arbeta och utvecklas tillsammans. Kooperativ Utveckling Västernorrland Ek. för. är en företagsrådgivning för kooperativa och sociala företag, dit man kan vända sig för att få information och rådgivning om man vill organisera sin verksamhet som ett kooperativ.

Det finns 24 Lokala Kooperativa Utvecklingscentra (LKU) i Sverige. Varje LKU är fristående, men ingår även i en gemensam nationell organisation. Birgitta Berggren och Cecilia Torngren på Kooperativ Utveckling i Västernorrland har sitt kontor på Storgatan i Härnösand, men tillbringar en stor del av tiden på resande fot i länet.
– Huvuduppgiften är att ge information, rådgivning och utbildning till de som vill starta kooperativa företag, det vill säga starta eget tillsammans. Vi finns med från idé till färdigt företag. Det innebär bedömning och utformning av affärsidéer, rådgivning och handledning i den process som ska leda till kooperativt företagande, val av företagsform och utformning av stadgar/bolagsordning och kompanjonavtal. Det kan även handla om föreläsningar, seminarier och att arrangera studieresor, förklarar Birgitta och Cecilia. Förutom detta har vi även engagemang i lokal och regional utveckling, regionala tillväxtavtal och EU:s strukturfonder.

Bland de kooperativ som startats finns bland annat entreprenader inom vård och omsorg, arbetsplatser för funktionshindrade, förskolor och skolor som drivs av föräldrar eller personal, småföretag som inser nyttan av att samverka kring lokaler, och byar som går samman för att driva affär och bensinstation. Med dagens bensinpriser kan det till exempel vara en idé att bilda ett kooperativt kollektivtrafikföretag, där ett samhälle går ihop om en buss och lägger en egen turlista...
De juridiska former som används för kooperativ verksamhet är vanligtvis ekonomisk förening eller ett aktiebolag som organiseras på ett kooperativt sätt. Båda formerna är självständiga, juridiska personer.
Idén med kooperation är, trots många år på nacken, både tids- och ändamålsenlig. Ofta är upptakten en grupp människor som har ett gemensamt behov och en idé om vilken lösning man vill ha. Kooperativ kan startas utifrån offentlig, privat och ideell sektor. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Fortfarande känner många inte till kooperation som ett alternativ när man skall starta företag, och där finns ett stort ansvar hos alla som arbetar med utbildning och företagsrådgivning att ge information om samtliga organisations- och företagsformer.

Kooperativ Utveckling i Västernorrland

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0611-23368


Email:
birgitta@koop-y.com

Hemsida:
www.koop-y.com

Adress:
Kooperativ Utveckling i Västernorrland
Box 109
87123 Härnösand
5 senaste företagen